Gratis verzending vanaf € 25! Lekker biologisch!

Disclaimer

Bij Heerlijk waar! – Deli & co (hierna te noemen 'Heerlijk waar!') doen we onze uiterste best om zo eerlijk en helder mogelijk te zijn richting onze klanten. Dat geldt voor onze producten maar ook voor de informatie over onze producten op www.heerlijk-waar.nl. De op deze website getoonde informatie wordt door Heerlijk waar! met veel zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Heerlijk waar! behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Heerlijk waar! Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heerlijk waar! Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik heb je deze toestemming niet nodig.

Hoewel Heerlijk waar! alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Heerlijk waar! niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Eventuele (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Heerlijk waar! Deze zijn geen eigendom van Heerlijk waar!, maar zijn opgenomen om de bezoeker van de site te informeren. Als een link geactiveerd wordt, verlaat de bezoeker de website van Heerlijk waar!. Hoewel Heerlijk waar! uiterst selectief is in het gebruik van (hyper) links, kunnen we niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarnaar verwezen wordt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Heerlijk waar! worden onderhouden wordt afgewezen.

Heerlijk waar! sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.